top of page
  • Writer's picture

Ոչ ֆորմալ կրթությունը Իտալիայում
Հուլիսի 10-19-ը Երիտասարդական ակումբների դաշնության անդամները մասնակցում էին ''NEXT! – Non-formal education: EXcellenT!'' վերապատրաստման դասընթացին՝ Իտալիայի Ռեկոարո Տերմե քաղաքում:


Դասընթացի ընդհանուր նպատակն էր վերապատրաստել երիտասարդներին ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությամբ, մշակել համապատասխան ռազմավարություն՝ համայնքներում ոչ ֆորմալ ուսուցման մեթոդներով աշխատելու համար, ինչպես նաև նպաստել երիտասարդների անձնական և մասնագիտական աճին։
«Ծրագիրը ինձ համար լավագույններից էր, քանի որ հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու ոչ ֆորմալ կրթության ուսուցման մեթոդաբանությանը և այժմ պատրաստ եմ գիտելիքներս փոխանցել իմ համայնքում բնակվող երիտասարդներին՝ վերջիններիս կարողությունների զարգացման համար»,- նշում է Վերգինե Թադևոսյանը։


Ինչպես նշում է Սյուզի Թադևոսյանը՝ այս ծրագիրը հնարավորություն տվեց ծանոթանալու այլ երկրներում աշխատող երիտասարդական աշխատողների հետ, միասին մշակել ծրագրեր՝ փորձելով զարգացնել երիտասարդական կյանքն տարբեր համայնքներում։14 views1 comment

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jul 28, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

good job!

Like
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page