top of page

Մաքուր Աշտարակ


Աղբը առաջացնում է հողի, օդի և ջրի աղտոտում: Կանաչ շրջապատը գեղեցիկ տեսք ունի և նվազեցնում է աղտոտվածությունը: Մեր շրջապատը կեղտոտելը մեզ վնաս կհասցնի։ Այսպիսով, մաքուր պահեք շրջապատը, ապրեք երջանիկ և առողջ:

14 views0 comments
bottom of page